Jdi na obsah Jdi na menu

 


Hodnocení v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

30. 5. 2018

Hodnocení – český jazyk

Mluvnice:

  • pravopisná cvičení (dle probrané látky)
  • doplňovací cvičení, diktáty
  • opis psaného textu (písmo, úprava, počet chyb)
  • přepis tištěného textu do psaného (úprava, písmo, počet chyb, komolení slova)
  • kontrolní písemné práce, kontrolní práce probraného tématického celku, testy procvičovací
  • opravy v sešitech (práce s chybou)

 

1.– 3. třída

Jelikož se děti seznamují se základními prvky pravopisu, je vše počítáno jako chyba (čárka a tečka nad písmenkem, interpunkční znaménka za větou, malá a velká písmena atd….)

 

4. – 5. třída

Protože diktáty a pravopisná cvičení obsahují velké množství pravopisných jevů, hodnocení bude jiné než v 1.- 3. třídě.

Za hrubé chyby se považují pravopisné jevy probrané již od 2. třídy výše. Chyby typu krátkých a dlouhých samohlásek, teček nad některými písmenky apod. budou brány jako půl chyba.

 

1. – 5. třída

100 – 92 %      1

91 – 79 %        2

78 – 54 %        3

53 – 35 %        4

34 a méně        5

 

1.– 3. třída

0 – 1 chyba     1

2 – 3 chyby     2

4 – 6 chyb       3

7 – 9 chyb       4

10 a více chyb 5

 

4. - 5. třída

0 chyb              1

1 – 2 chyby      2

3 – 5 chyb        3

6 – 8 chyb        4

9 a více chyb   5