Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2017/18

14. 1. 2017

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. třídy pro škol. rok 2017/2018 se koná letos ve dvou dnech, a to v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2017 od 12.30 hod. do 17.00 hod. Pro plynulý průběh zápisu se budete moci zapsat do "pořadníku", který bude viset na nástěnce v mateřské škole a zbylá volná místa budou po stažení pořadníku z MŠ zveřejněna na titulní straně školních webových stránek.

Rodiče a zákonní zástupci přinesou k zápisu:

-rodný list dítěte

-občanský průkaz zákonného zástupce

-případně rozhodnutí ředitele školy z loňska o povolení odkladu povinné školní docházky

-potvrzení o povolení pobytu na území ČR u cizích státních příslušníků

Kritéria pro přijetí:

Přednostně budou přijímány 

  • děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Základní školy T. G. Masaryka, Pražská 168, Pyšely, tedy v Pyšelích, Zaječicích, Kovářovicích, Nové Vsi, Borové Lhotě, Pětihostech a Řehenicích
  • dále děti, které mají ve škole sourozence
  • děti, jejichž rodinný příslušník je nebo byl zaměstnancem školy
  • v případě, že daná kritéria splní více dětí, než může být přijato, bude se přihlížet ke školní zralosti dítěte, kterou prokáže při zápisu

 

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovních vitrínách nejpozději od 30. 4. 2017. Vzhledem k tomu, že nepůjde o jmenný seznam dětí, ale o uvedení kódů, které budou přiděleny každému dítěti při zápisu, je třeba si kód svého dítěte dobře zapamatovat či zapsat. V případě nepřijetí dítěte budou zákonní zástupci dítěte informováni také písemně doporučeným dopisem.

Mgr. Iva Niklesová

Formuláře ke stažení ZDE

Informace z ministerstva školství ZDE