Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zápis ze zasedání školské rady dne 9. 11. 2017

14. 11. 2017

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 9.listopadu 2017

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Martin Láska,  Lucie Zaradičková, Iva Niklesová jako host

Program:

1. schválení Výroční zprávy školy za rok 2016/2017

2. zpráva ředitelky školy Mgr. Niklesové o průběhu přesunu provozu školy do nově zrekonstruovaných prostor

3. návrh na zvážení podání žádosti o dotaci na „Oranžovou učebnu“ z programu ČEZ

4. způsob úhrady plateb za školní obědy

Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

Ad 1) Výroční zpráva školy za rok 2016/2017 byla schválena per rollam 2.10. 2017. Nebyly vzneseny žádné námitky.

Ad 2) Paní ředitelka Iva Niklesová informovala o  konečném přesunu základní školy z provizorní budovy Glacioly do nově zrekonstruovaných a rozšířených prostor. Den otevřených dveří se bude konat 20. listopadu 2017 od 13 – 18 hodin.

Ad 3) Vzhledem k dovybavení odborných učeben navrhla ing. Drábová zvážení podat žádost o dotaci v rámci programu „Oranžová učebna“.

Ad 4) Ing. Láska požádal paní ředitelku Niklesovou, aby ve spolupráci s vedoucí školní jídelny paní Ivou Pěknou, zvážila nové způsoby plateb za obědy žáků školy. Především by preferoval způsob inkasa. Věc bude projednána a dána rodičům na vědomí.

Zapsala: Lucie Zaradičková