Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zápis ze zasedání školské rady 31. 5. 2018

3. 6. 2018

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 31. května 2018

 

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Lucie Zaradičková

Omluveni: Martin Láska, Iva Niklesová

 

Program:

1. školní řád

2. kázeňské přestupky

3. využití školního hřiště

4. organizační řád družiny

 

Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

 

Ad 1) Nové znění školního řádu bylo odhlasováno per rollam a v rámci zasedání školské rady bylo všemi zúčastněnými podepsáno.

Ad 2) Ve škole se objevily prvky vandalismu, rozkopnutí dveří u WC na 1. i 2. stupni. Tyto přestupky jsou projednávány s rodiči. Atmosféra ve škole se jinak velmi zlepšila ve všech třídách na obou stupních.

Ad 3) Školní hřiště je prioritně využíváno pro hodiny tělesné výchovy pro oba stupně. Pokud se vyučující pedagog rozhodne zvolit jiné prostředí, např. běh v parku nebo  v oboře, je hřiště k dispozici pro školní družinu.

Ad 4) Od září 2018 by měl vstoupit v platnost nový řád pro školní družinu z hlediska bezpečnosti žáků a odpovědnosti školy. Na jeho přípravě se bude pracovat během měsíce června 2018.

Zapsala: Lucie Zaradičková