Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zápis ze zasedání školské rady 11. 4. 2017

14. 4. 2017

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 11. dubna 2017

Přítomni: Dana Drábová, Jitka Bartošová, Miroslava Kocourková, Jana Křížová, Martin Láska,  Lucie Zaradičková, Iva Niklesová jako host

Program:

1. zpráva ředitelky školy Mgr. Niklesové o průběhy rekonstrukce základní školy

2. projednání případné žádosti o dotaci týkající se programu primární prevence

3. problematika nedostatku pedagogů odborných předmětů na 2. stupni ZŠ

4. řešení chování některých žáků 2. stupně ZŠ

Úvodní slovo a přivítání členů školské rady přednesla ing. Dana Drábová jako předsedkyně školské rady.

Ad 1) Paní ředitelka seznámila členy školské rady o průběhu rekonstrukce. Během letošní stavebně nepříznivé zimy bylo nuceno změnit harmonogram plánovaných prací. Venkovní práce byly přesunuty do interiérů. V současnosti se provádějí práce na zateplení fasády a zároveň pokračují práce uvnitř budovy. Průběh rekonstrukce je možné sledovat na stránkách školy, kam je průběžně umisťována aktuální fotodokumentace.

Ukončení školního roku 2016/2017 by mělo proběhnout dle plánu. Případné odložení začátku školního roku 2017/2018 bude v co nejdřívějším termínu oznámeno rodičům na školním webu a zároveň rodiče obdrží tuto informaci na své mailové adresy, které předali třídním učitelům.

Ad 2) Mgr. Bartošová předložila školské radě zpracovanou žádost o poskytnutí dotace na primární prevenci v rámci 1. i 2. stupně ve výši 46.200,- Kč s 20% spoluúčastí zřizovatele ZŠ. Podání žádosti bylo školskou radou doporučeno.

Ad 3) Ředitelka školy seznámila školskou radu s problematikou obsazení postů pedagogů pro odborné předměty na 2. stupni. Problém je celooblastní. Poptávka probíhá přes příslušné servery a inzerci v příslušných periodikách a tiskovinách.

Ad 4)    Problematika chování některých žáků 2. stupně, tím vytvořené klima v některých třídách, se důrazně řeší se zákonnými zástupci žáků. Je požadováno jejich vyjádření k nastalé situaci a razantní způsob řešení a sjednání nápravy.

Zapsala: Lucie Zaradičková