Jdi na obsah Jdi na menu

 


Organizační pokyny k zahájení školního roku 2017/18

21. 8. 2017

Organizační pokyny k zahájení školního roku 2017/18

Školní rok 2017/18 začíná v pondělí 4. září 2017. Žáci 2.B – 9. třídy přijdou tento den ke Glaciole, žáci 1. třídy a 2.A k městskému úřadu. Tento 1. den bude probíhat tradičně – třídní učitelé se s dětmi přivítají a proberou nejnutnější organizační záležitosti, základní poučení o bezpečnosti atd. To trvá většinou jednu až dvě vyučovací hodiny. Pak všechny děti odcházejí domů. Družina začíná pracovat až od úterý 5. září.

Od úterý 5. září bude vyučování probíhat již podle rozvrhu.

Předpokládaná doba pobytu v náhradních prostorách by měla končit 25. října 2017, pak budou následovat podzimní prázdniny, během kterých dojde k přestěhování nábytku a pomůcek z Glacioly zpět do školy. Na pondělí a úterý 30. a 31. 10. 2017 vyhlásím ředitelské volno, aby byl čas naklidit všechny pomůcky do kabinetů a celkově připravit třídy pro výuku. Od 1. listopadu bude zahájena výuka v zrekonstruované škole. Bližší informace o organizaci tohoto významného dne vyvěsím na webových stránkách školy a budete informováni hromadným mailem prostřednictvím třídních učitelů.

Protože jedno etapové stěhování jsme již za vaší významné pomoci absolvovali v roce 2016, dovolím si vás, milí rodiče a zákonní zástupci žáků, požádat o pomoc i letos při návratu do kmenové školy. Bližší informace poskytnu později. Ale termín je jistý – 26. a 27. 10. 2017. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy